Drukuj

Ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem działalności własnej jednostki, oraz współpracą z innymi firmami celem realizacji wspólnych celów i zamierzeń. Specjalizujemy się w projektowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w dziedzinie budownictwa ogólnego i przemysłowego. Nasz zespół tworzą inżynierowie z bagażem doświadczeniem oraz uprawnieniami budowlanymi.


Wykonujemy dokumentację projektową obiektów budownictwa przemysłowego, w tym budowli i konstrukcji inżynierskich, obiektów budownictwa ogólnego i komunalnego, w tym obiektów sportowych, w wielu branżach, m.in.:

Ponadto oferujemy, opracowania i usługi, takie jak:

Zadania są realizowane z zastosowaniem najbardziej nowoczesnych narzędzi wspomagających projektowanie konstrukcji, które w parze z doświadczeniem i wiedzą projektantów gwarantują ekonomiczne zaprojektowanie obiektów oraz wysoką i profesjonalną jakość opracowań.